Meten en Wegen

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4
Profiel Uitwerking

Pr. 1

niv 2

Het juiste voorwerp aanwijzen bij begrippen als grote-kleine, lange-korte, hoge-lage, dikke-dunne (lengte).

De juiste afbeelding aanwijzen bij begrippen als grote-kleine, lange -korte, dikke-dunne, hoge-lage (lengte).

Twee lengtes met een groot verschil op het oog vergelijken (lengte).

De woorden licht en zwaar gebruiken bij het optillen van voorwerpen (gewicht).

Pr. 2

niv 3

Binnen een context (zoals een toren bouwen of iets tekenen) iets groter-kleiner, langer-korter, hoger-lager, dikker-dunner maken (lengte)

Twee lengtes naast elkaar leggen om te vergelijken (lengte).

Twee gewichten met een groot verschil met elkaar vergelijken (met gebruik handen) (gewicht).

Binnen een context aanwijzen wat bedoeld wordt met begrippen als zwaar-zwaarder (gewicht).

Binnen een context begrijpen wat bedoeld wordt met begrippen als vol-leeg (inhoud).

Pr. 2

niv 4

Binnen een context aanwijzen wat bedoeld wordt met groot-groter-grootst, klein-kleiner-kleinst, lang-langer-langst, kort-korter-kortst, hoog-hoger-hoogst, dik-dikker-dikst, dun-dunner-dunst (lengte). 

Twee lengtes op de juiste manier naast elkaar leggen om te vergelijken (lengte). 

Meten van een lengte met de stap of de voet op de juiste manier (afpassend) (lengte). 

  Binnen een context aanwijzen wat bedoeld wordt met begrippen als licht-lichter; zwaarst (gewicht). 

Twee bakken met een groot verschil in inhoud op het oog vergelijken (inhoud). 

Pr. 2

niv 5

Lengtes ordenen via vergelijken (lengte). 

Voorwerpen op gewicht vergelijken en ordenen (gewicht). 

Inhouden vergelijken via overgieten (inhoud). 

Pr. 2

niv 6

Lengtes vergelijken met behulp van een touw of een strook (lengte). 

Twee voorwerpen op gewicht vergelijken door wegen met een balans (gewicht). 

Bij het gebruik van een balans het begrip even zwaar hanteren (gewicht). 

Pr. 3

niv 7

Afpassend meten met een natuurlijke maateenheid als voet, schoen en een strook en de uitkomst bepalen (lengte). 

Lengtes vergelijken op basis van meetgetallen (lengte). 

Meerdere voorwerpen op gewicht ordenen door wegen met een balans (gewicht). 

Inhouden vergelijken door afpassen met behulp van een natuurlijke maateenheid als een kopje, een lepel of een schepje (inhoud). 

Pr. 3

niv 8

De begrippen meter (m) en centimeter (cm) en in de juiste context gebruiken (lengte). 

Hoe groot een centimeter en een meter ongeveer is (lengte). 

Referenties van de meter en de centimeter (een grote stap, hoogte van een kamer, dikte van vinger, etc.) (lengte). 

Afpassend meten aan de hand van de standaardmaat meter en de uitkomst noteren in aantallen meters (lengte). 

Een meetlint (tot 100 centimeter) en een liniaal gebruiken (lengte). 

De standaardmaat kilogram (kg) (gewicht). 

Referenties van de kilogram (bijv. een pak suiker) (gewicht). 

Dat de weegschaal gebruikt wordt om te wegen (gewicht). 

De standaardmaat liter (l) (inhoud). 

De standaardmaat liter (l) (inhoud). 

Inhoud meten met de standaardmaat de liter (inhoud). 

Pr. 3

niv 9

Lengte opmeten en benoemen m.b.v. standaardmaten (meters en/of centimeters) (lengte). 

Dat grootte en gewicht niet altijd samenhangen (gewicht). 

De analoge en de digitale personenweegschaal aflezen en het resultaat in kilogrammen noteren (gewicht). 

Omgaan met natuurlijke inhoudsmaten (bijv. theelepel, scheutje, eetlepel, dopje) (inhoud). 

De begrippen temperatuur en thermometer (temperatuur). 

De standaardmaat graden Celsius en de notatie ˚C (temperatuur). 

De buiten- en binnentemperatuur (boven 0˚C) aflezen op een analoge en een digitale thermometer (temperatuur). 

De begrippen lichaamstemperatuur en koorts (temperatuur). 

Pr. 4

niv 10

De standaardmaat kilometer (km) en in de juiste context gebruiken (lengte). 

Referenties van de kilometer (van hier tot aan …, duizend stappen, etc.) (lengte). 

Verschillende meetinstrumenten gebruiken (duimstok, rolmaat, liniaal, meetlint) (lengte). 

Betekenis geven aan een plattegrond (lengte). 

De analoge en de digitale keukenweegschaal aflezen en het resultaat in grammen noteren (gewicht). 

De standaardmaat gram (g) (gewicht). 

Op een weegschaal een bepaalde hoeveelheid in kilogrammen afwegen (gewicht). 

de standaardmaat deciliter (dl) en milliliter (ml) (inhoud). 

Een maatbeker aflezen (inhoud). 

Referentiematen, zoals een blikje (330 ml) en een emmer (10 l) (inhoud). 

De volgende temperatuurfeiten: vriespunt van water ligt bij 0˚C, kookpunt ligt bij 100˚C, gezonde lichaamstemperatuur is ongeveer 37˚C, kamertemperatuur is ongeveer 20˚C (temperatuur). 

De functie van verschillende thermometers, zoals lichaamsthermometer, buitenthermometer, kamerthermometer, oven- en koelkastthermometer (temperatuur). 

De buitentemperatuur (boven en onder 0˚C) aflezen op een analoge en een digitale thermometer (temperatuur). 

Het begrip kamertemperatuur (temperatuur). 

De thermostaat van een cv, oven of magnetron instellen op de gewenste temperatuur (temperatuur). 

Pr. 4

niv 11

Standaardmaat millimeter (mm) en in de juiste context gebruiken (lengte). 

Referenties van de millimeter (hagelslagkorrel, dikte van nagel, etc.) (lengte). 

Begrippen lengte, breedte, hoogte, diepte, dikte en omtrek en in de juiste context gebruiken (lengte).

Een plattegrond interpreteren (lengte). 

Op een keukenweegschaal een bepaalde hoeveelheid in grammen afwegen (gewicht). 

Een maatbeker met een bepaalde hoeveelheid vullen (inhoud). 

Pr. 4

niv 12

Een passende maateenheid kiezen (lengte). 

Lengte opmeten en benoemen m.b.v. de millimeter (lengte).