Rekenhandelingen

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4
Profiel Uitwerking

Pr. 1

niv 1

Samen met de leerkracht en andere kinderen de telrij tot en met 3 opzeggen, bijv. in de context van een telliedje.

Pr 1

niv 2

De telrij opzeggen tot en met 5.

Met hulp akoestisch terugtellen aan de hand van een aftelversje in getallengebied tot en met 3 (bijv. drie, twee, een: start).

De getalsymbolen tot en met 3 herkennen en benoemen.

Pr. 2

niv 3

De telrij opzeggen tot en met 10.

Met hulp akoestisch terugtellen aan de hand van een aftelversje in getallengebied tot en met 5.

De getalsymbolen tot en met 5 herkennen en benoemen.

De getalsymbolen tot en met 3 schrijven.

Getallen tot en met 5 in de juiste volgorde zetten.

Kleine aantallen voorwerpen (incl. vingers) samenvoegen/toevoegen en weghalen en de totale hoeveelheid bepalen (tot en met 5).

Op basis van getalbeelden (tot en met 5) bepalen of er iets bij is gekomen of afgegaan.

Pr. 2

niv 4

De telrij opzeggen tot en met 12.

Met hulp akoestisch terugtellen aan de hand van een aftelversje in getallengebied tot en met 10.

Terugtellen vanaf 5.

Telrij verder opzeggen vanaf een willekeurig getal in getallengebied tot en met 12.

De getalsymbolen tot en met 10 herkennen en benoemen.

De getalsymbolen tot en met 5 schrijven.

Getallen tot en met 10 in de juiste volgorde zetten.

De positie van de getallen tot en met 5 ten opzichte van elkaar kennen.

Op basis van getalbeelden (tot en met 6) bepalen hoeveel er bij is gekomen of afgegaan (1 of 2 meer/minder).

Op basis van getalbeelden (tot en met 10) bepalen of er iets bij is gekomen of afgegaan.

Een gegeven structuur (bijv. eierdoos) aanvullen met hoeveelheden tot en met 10.

Begrijpen dat materialen (zoals vingers of fiches) gebruikt kunnen worden om een bewerking (erbij of eraf) zichtbaar te maken (representeren).

Pr. 2

niv 5

De telrij opzeggen tot en met 20.

Terugtellen vanaf een willekeurig getal in getallengebied tot en met 10.

De getalsymbolen tot en met 10 schrijven.

De positie van de getallen tot en met 10 ten opzichte van elkaar kennen.

Aantallen voorwerpen (incl. vingers) samenvoegen/toevoegen en weghalen en de totale hoeveelheid bepalen (tot en met 10).

Hoeveelheden tot en met 10 met behulp van concreet materiaal samenstellen.

Pr. 2

niv 6

De telrij verder opzeggen vanaf een willekeurig getal in getallengebied tot en met 20.

Terugtellen vanaf 20.

Getallen tot en met 20 herkennen, benoemen en schrijven.

Getallen tot en met 20 in de juiste volgorde leggen.

De positie van de getallen tot en met 20 ten opzichte van elkaar kennen, aan de hand van een getallenlijn.

Hoeveelheden (incl. vingers) samenvoegen/toevoegen en weghalen en de totale hoeveelheid bepalen (tot en met 10) door handig gebruikmaken van de 5-structuur.

Vanuit een context hoeveelheden tot en met 10 in twee of meer groepjes verdelen.

Pr. 3

niv 7

Terugtellen vanaf een willekeurig getal in het getallengebied tot en met 20.

De telrij opzeggen tot en met 40.

De telrij opzeggen tot en met 40 herkennen, benoemen en schrijven.

Getallen tot en met 100 met sprongen van 10.

De tientallen  tot en met 100 herkennen, benoemen en schrijven.

De positie van de tientallen tot en met 100 op de getallenlijn ten opzichte van elkaar.

Hoeveelheden samenvoegen/toevoegen en weghalen en de totale hoeveelheid bepalen (tot en met 20) door handig gebruikmaken van de 5- en 10-structuur.

 Hoeveelheden tot en met 20 samenstellen met behulp van concreet materiaal met een 5- of 10-structuur.

Pr. 3

niv 8

De telrij opzeggen tot en met 100.

Terugtellen met sprongen van 10 vanaf 100.

Getallen tot en met 100 herkennen, benoemen en schrijven.

De positie van de getallen tot en met 100 op de getallenlijn ten opzichte van elkaar.

Hoeveelheden tot en met 100 samenstellen met behulp van concreet materiaal met een 10-structuur.

Aanvullen tot het volgende tiental bij hoeveelheden tot en met 100.

Herhaald optellen tot en met 20.

Pr. 3

niv 9

De telrij opzeggen tot en met 200 vanaf een willekeurig getal.

Tellen vanaf een willekeurig getal met sprongen van 10 in het getallengebied tot en met 100.

Terugtellen vanaf een willekeurig getal in het getallengebied tot en met 100.

Getallen tot en met 200 herkennen, benoemen en schrijven.

De positie van de getallen tot en met 200 op de getallenlijn ten opzichte van elkaar.

Getallen tot en met 100 globaal positioneren op een bijna lege getallenlijn.

Hoeveelheden tot en met 200 samenstellen in de context van geld.

Optellen en aftrekken met tientallen in het getallengebied tussen 20 en 100 in de context van geld.

De rekenmachine als hulpmiddel gebruiken voor optellen en aftrekken van hele getallen.

Knoppen +, – en = functioneel gebruiken.

Pr. 4

niv 10

De telrij opzeggen tot en met 1000 vanaf een willekeurig getal. 

Tellen met sprongen van 5 in het getallengebied tot en met 100 in de context van geld. 

terugtellen met sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal in het getallengebied tot en met 100. 

In stappen van 100 tot 1000 tellen en terug. 

Getallen tot en met 1000 herkennen, benoemen en schrijven. 

De positie van de honderdtallen tot en met 1000 op de getallenlijn ten opzichte van elkaar. 

Optellen en aftrekken met honderdtallen tot en met 1000 in de context van geld. 

Optellen en aftrekken met tientallen vanaf een willekeurig getal in het getallengebied tussen 20 en 100 in de context van geld. 

De rekenmachine als hulpmiddel gebruiken voor optellen en aftrekken van kommagetallen. 

Pr. 4

niv 11

De telrij opzeggen tot en met 10.000 met sprongen van 1.000. 

De telrij opzeggen tot en met 100.000 met sprongen van 10.000 (naar analogie van tellen met sprongen van 10 tot en met 100). 

Getallen tot en met 1000 globaal positioneren op een bijna lege getallenlijn. 

Optellen en aftrekken met honderdtallen vanaf een willekeurig getal tot en met 1000 in de context van geld.