Hoeveelheidsbegrippen

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4
Profiel Uitwerking

Pr. 1

niv 1

Het begrip 'meer-minder' op basaal niveau kennen: ik wil meer koekjes.

Kleine tastbare hoeveelheden (tot en met 2) tellen en benoemen.

Een aantal tot 2 (voorwerpen) in een keer herkennen.

Onderscheid maken tussen 2 voorwerpen of geen 2 voorwerpen.

Pr. 1

niv 2

Binnen een context weten wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling.

Het begrip ‘hoeveel’ kennen als aanduiding om een aantal te bepalen.

Kleine tastbare hoeveelheden (tot en met 5) tellen en benoemen.

Kleine hoeveelheden (tot en met 5) op een afbeelding tellen en benoemen.

Getalsymbolen tot en met 3 koppelen aan hoeveelheden en andersom.

Getalbeelden tot en met 3 (dobbelsteen, vingers) herkennen en benoemen.

Voorwerpen sorteren op basis van kenmerken, bijv. appels bij appels (los van de hoeveelheid).

Twee verschillende ongestructureerde hoeveelheden (met groot verschil in aantal, bijv. 2 en 25) visueel vergelijken en benoemen wat meer is.

Pr. 2

niv 3

Binnen een context weten wat bedoeld wordt met begrippen als niets-alles (allemaal), veel-weinig, meer-minder, evenveel, samen.

Begrijpen dat hoeveelheden gerepresenteerd kunnen worden door afbeeldingen, blokjes, vingers.

Tastbare hoeveelheden (tot en met 10) tellen en benoemen.

Hoeveelheden (tot en met 10) op een afbeelding tellen en benoemen.

Getalsymbolen tot en met 5 koppelen aan hoeveelheden en andersom.

Direct overzien dat een volle hand 5 is.

Een ongestructureerde hoeveelheid handig tellen.

Voorwerpen ordenen op basis van aantal (tot en met 5).

Pr. 2

niv 4

(actief) Hanteren van begrippen als erbij, eraf, alle, geen, niets, veel, weinig, meer, minder, evenveel, één meer, één minder, een paar, genoeg.

De symbolen + en – kennen als aanduiding van de handelingen erbij en eraf, en andersom

Binnen een context weten wat bedoeld wordt met een half.

Binnen een context weten wat bedoeld wordt met eerlijk verdelen.

Tastbare hoeveelheden (tot en met 12) tellen en benoemen.

Getalsymbolen tot en met 10 koppelen aan hoeveelheden en andersom.

Direct overzien dat twee volle handen samen 10 is.

Getalbeelden tot en met 6 (dobbelsteen, vingers, eierdozen) herkennen en benoemen.

Twee verschillende hoeveelheden visueel vergelijken, aan de hand van een gegeven structuur (bjiv. dobbelsteenpatronen) en benoemen wat meer is.

Twee verschillende hoeveelheden tot en met 6 vergelijken op basis van getallen (6 is meer dan 5) en benoemen wat meer is.

De rangtelwoorden tot en met 5 herkennen en in een context aanwijzen wat wordt bedoeld met eerste, tweede, derde, laatste enz.

Pr. 2

niv 5

Binnen een context aanwijzen wat bedoeld wordt met meeste-minste.

Vertalen van de symbolen + en – in een context naar de juiste handeling, en andersom (bijv.: koppelen van +3 aan 3 passagiers erbij in de bus).

Getalbeelden tot en met 10 (vingers, eierdozen) herkennen en benoemen.

Hoeveelheden tot en met 20 tellen.

Structuur aanbrengen om hoeveelheden te vergelijken zonder te tellen, o.a. door voorwerpen in twee rijen te leggen. 5

De rangtelwoorden tot en met 10 en in een context gebruiken.

Twee verschillende hoeveelheden tot en met 10 vergelijken op basis van getallen en benoemen wat meer is.

Pr. 2

niv 6

Binnen een context weten wat bedoeld wordt met hoeveel meer, hoeveel minder.

Getalsymbolen tot en met 20 koppelen aan hoeveelheden en andersom.

Bij hoeveelheden tot en met 10, gegeven in een 5-structuur, beredeneren wat meer is, gebruikmakend van die structuur (zoals bij vingers, eierdozen).

Pr. 3

niv 7

Hoeveelheden aan getallen tot en met 40 koppelen.

Getallen tussen 10 en 20 in tiental en eenheden verdelen

Hoeveelheden tot 20 schatten.

Bij hoeveelheden tot en met 20, gegeven in een 5- of 10-structuur, beredeneren wat meer is, gebruikmakend van die structuur (zoals bij vingers, eierdozen).

Pr. 3

niv 8

Hoeveelheden aan getallen tot en met 100 koppelen.

Getallen tot en met 100 in tientallen en eenheden verdelen.

Bij hoeveelheden tot en met 100, gegeven in een 10-structuur, beredeneren wat meer is, gebruikmakend van die structuur (zoals bij eierdozen).

Hoeveelheden tot 100, gekoppeld aan concrete hoeveelheden, vergelijken.

Pr. 3

niv 9

Bij het gebruik van de rekenmachine de tekens + (erbij), – (eraf) en = (het antwoord hierbij) begrijpen.

Hoeveelheden aan getallen tot en met 200 koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van geld en meten).

Hoeveelheden tot 200 vergelijken in context van geld en meten.

Tabellen gebruiken om gegevens te ordenen.

Pr. 4

niv 10

De begrippen verdubbelen, halveren, in vieren delen (her)kennen in een context. 

De notatie ½, ¼ herkennen in een context. 

Getallen herkennen als plaatsaanduiding (bijv. een code, coördinaten). 

Hoeveelheden aan getallen tot en met 1000 koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van geld en meten). 

Hoeveelheden tot 1000 vergelijken in context van geld en meten. 

Pr. 4

niv 11

Betekenis geven aan getallen tot en met 10.000. 

Betekenis geven aan getallen tot en met 100.000. 

Pr. 4

niv 12

Het symbool % herkennen in een context. 

Betekenis geven aan getallen tot en met 1.000.000. 

Betekenis geven aan getallen tot en met 1.000.000.000. 

Globaal vergelijken van getallen tot en met miljard.