Tijd

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4
Profiel Uitwerking

Pr. 1

niv 1

Dat een etmaal steeds bestaat uit een dag en een nacht en koppelen dit aan licht en donker

Pr. 1

niv 2

Dat een dag een vaste volgorde heeft die altijd doorgaat en koppelen daar activiteiten aan.

Pr. 2

niv 3

De begrippen om gebeurtenissen te ordenen begrijpen: eerst, daarna, dan, straks.

Het verschil tussen dag en nacht aangeven.

Dat je op een klok de tijd kunt aflezen/ zien.

De begrippen vandaag en morgen begrijpen.

Pr. 2

niv 4

De begrippen om gebeurtenissen te ordenen: toen, vroeg, vroeger, laat, later, eerder, vorige/volgende (dag).

De begrippen ochtend, middag, avond, nacht en koppelen daar activiteiten aan.

Dat een klok een grote en een kleine wijzer heeft.

Activiteiten koppelen aan een dag van de week (bijv. dinsdag muziek).

De begrippen vorige/volgende (dag) en gisteren.

Seizoensnamen koppelen aan een beleving of gebeurtenis: in de winter is het koud, in de herfst vallen de bladeren etc.

Pr. 2

niv 5

Het verschil tussen de grote en de kleine wijzer.

Dat een week 7 dagen heeft.

De dagen van de week op volgorde benoemen.

Pr. 2

niv 6

Hele uren aflezen.

Dagelijkse activiteiten koppelen aan de hele uren.

De dag van vandaag, gisteren en die van morgen benoemen.

Pr. 3

niv 7

Halve uren aflezen.

Dagelijkse activiteiten aan de halve uren koppelen.

Dat een maand 4 weken heeft.

De volgorde van de seizoensnamen.

Pr. 3

niv 8

Kwart voor en kwart over aflezen.

Dagelijkse activiteiten aan de kwartieren koppelen.

Hoe lang een kwartier duurt.

Hoe lang een minuut duurt.

De volgende klokfeiten: 1 uur = 60 minuten, half uur = 30 minuten, 1 kwartier = 15 minuten, 1 uur = 4 kwartier, half uur = 2 kwartier, uur = 2 x half uur, 1 dag = 24 uur.

De begrippen overmorgen en eergisteren.

Dat een jaar 12 maanden heeft.

Pr. 3

niv 9

​Globaal klokkijken (het is bijna kwart voor, het is net tien uur geweest).

De tijd tot 12:00 uur aflezen op een digitale klok (het is 8 uur en 25 minuten).

Hoe lang 1 seconde duurt.

Dat 1 minuut 60 seconden duurt.

Tijdstippen instellen of intekenen (analoog).

De maanden van het jaar in goede volgorde noemen.

De volgende kalenderfeiten: 1 jaar = 52 weken, 1 jaar = 12 maanden, 1 maand = ca. 30 dagen, 1 jaar = 365 dagen.

Verschillende notaties van data herkennen.

Een verjaardagskalender gebruiken.

Welke dag het is en die op de kalender aanwijzen

Bepaalde feesten en gebeurtenissen op de kalender aanwijzen. 

Pr. 4

niv 10

Digitale tijden verbinden met een dagindeling. 

Digitale tijden (ook boven de 12) aflezen en noteren. 

Digitale en analoge tijden verbinden. 

Een dag in de agenda opzoeken. 

Activiteiten in de agenda invullen en aflezen. 

De vorige en de volgende maand benoemen. 

Pr. 4

niv 11

Een (kook)wekker instellen. 

Een passende tijdseenheid kiezen bij een gebeurtenis (bijv. seconde, uur, dag). 

Een datum op verschillende manieren noteren en lezen. 

Pr. 4

niv 12

Eenvoudige berekeningen in de context van de klok. 

Eenvoudige berekeningen in de context van een kalender.