Bomberbot

Instructie video's die horen bij Bomberbot

  1. Wat is Programmeren
  2. Sequenties
  3. For Loops
  4. Relatieve Richtingen
  5. Algoritmes
  6. Functies
  7. Variabelen
  8. Until Loops
  9. Conditionals
  10. Programma Flow

11.
12 Debugging
13 Functies II
14. Nested Loops
15. Functie Hergebruik
16. For Loops in Functies
17. Recursieve Functies
18. Probleemoplossen
19. Samenwerken
20.