Keuze app

In 2009  studeerde ik af voor de Master SEN. Ons eindproject was het realiseren van leerwerkplekken binnen onze school. Omdat ons studiegroepje zo enthousiast was en we bovendien ook nog een prijs hadden gewonnen met de onderwijspioniers ging alles in een sneltreinvaart. Een jaar lang ben ik één dag per week uitgeroosterd geweest om de leerwerkplekken een smoel te geven. Nu staat het project op eigen benen en zijn er inmiddels 5 LWP's gerealiseerd. De leerwerkplekken zijn werkplekken buiten de school waar een klein groepje leerlingen samen met een leerkracht oefent binnen verschillende domeinen. Het filmpje laat in het kort zien hoe die leerwerkplekken er uiteindelijk uit zien.

Naar aanleiding van dit project ben ik met een vriend gaan zitten om een keuzeapplicatie te ontwikkelen. Omdat leerlingen binnen het cluster 3 onderwijs moeilijk keuzes kunnen maken helpt deze tool om toch tot een score te komen. De observatie van de leerkracht is hierbij zeer belangrijk. In eerste instantie zal de tool gebruikt gaan worden om een beroepenkeuze te maken nadat de leerling de leerwerkplek bezocht heeft. Maar de keuze test kan ook gebruik gaan worden om andere keuzes te maken. Welke kleuren vindt een leerling mooi of welk pretpark spreek het meeste aan.

Bekijk de filmpjes maar om een beter beeld te krijgen.